ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny

Starając się o kredyt hipoteczny składamy w wybranym przez nas banku wniosek kredytowy Oraz dodatkowe dokumenty, którymi najczęściej są:

 • zaświadczenie o wysokości zarobków
 • wyciąg z konta
 • zapis w księdze wieczystej
 • informacje o wykonawcy i pozwolenia na budowę.

Następnie rozpoczyna się proces weryfikacji złożonego wniosku.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny

Co do zasady to odpowiedź z banku powinniśmy dostać do trzech tygodni lub miesiąca. Od czego to zależy? Przede wszystkim są dwa systemy bankowe rozpatrywania wniosków:

 • jednoetapowo,
 • dwuetapowo

Banki rozpatrujące wnioski dwuetapowo przeznaczają od analizy złożonych załączników. Powinno to trwać do około dwóch tygodni, po których otrzymamy decyzję wstępną. A pozostały czas bank przeznacza na wykonanie wyceny mieszkania, na które zaciągamy kredyt.

Kiedy rozpatrzenie wniosku o kredyt trwa dłużej

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że popularniejsze banki są mocniej obłożone – więc mają więcej wniosków do rozpatrzenie, co może spowodować wydłużenie czasu odpowiedzi.

Ale najważniejszym powodem wydłużającego się oczekiwania na przyznanie kredytu są:

 • źle wypełniony wniosek,
 • brak załączników.

Bank zapewne zwróci się do nas o poprawę błędów i uzupełnienie brakujących załączników. Ale trzeba się też liczyć z tym, że efektem tego będzie wydłużenie czasu. Gdyż bank raz jeszcze musi przeanalizować wszystkie dokumenty.

A gdy już wreszcie dostaniemy pozytywną odpowiedź z banku to pozostaje już tylko:

 • podpisanie umowę z bankiem,
 • przeniesienie na siebie (kredytobiorcę) własność nieruchomości przez podpisanie aktu notarialnego – co uruchomi kredyt,
 • i jeszcze złożenie wniosku o wpisanie hipoteki na rzecz banku.