ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Działalność bez rejestracji a ZUS

Działalność bez rejestracji a ZUS

Zagłębiamy się w temat działalności bez rejestracji i w drugim artykule na ten temat poruszymy problematyczną kwestię związaną ze składkami ZUS. Na tyle, na ile jest to możliwe odpowiemy na to zagadnienie.

Zainteresowanych ogólnym przedstawieniem założeń działalności nierejestrowanej odsyłamy do naszego artykułu Działalność bez rejestracji.Tymczasem na cele dalszego wywodu przywołajmy jedną ważną zasadę  przychody nie mogą przekroczyć 50% płacy minimalnej (która w 2021 r. wyniesie 2 800 zł). Gdyby to bowiem nastąpiło mamy obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą, a tym samym opłacać należne składki.

Tymczasem ogólna zasada mówi, że prowadząc działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku odprowadzania składek (zdrowotnej i społecznych). Ale, jak to zwykle bywa – nie może być aż tak pięknie, ani łatwo. Mówiąc wprost – to zbyt daleko posunięte uproszczenie, gdyż jest kilka wyjątków i obowiązek zapłaty ZUSu może wystąpić w zależności od sytuacji. Przykładowo przywołajmy takie oto trzy sytuacje:

  • Pracując na etacie i dodatkowo prowadząc działalność nierejestrowaną – obowiązek odprowadzania składek ZUS spoczywa na Twoim pracodawcy.
  • Nie opłacasz żadnych składek ZUS jeśli w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej sprzedajesz swoje produkty.
  • Gdy Twoja nierejestrowana działalność przypomina zlecenie, np. świadczysz usługi (np. graficzne, sprzątania) to Twój zleceniobiorca odpowiada za odprowadzenie składek ZUS (identycznie jak w przypadku umowy zlecenia). Chyba, że posiadasz ubezpieczenia z innego tytułu np. umowy o pracę.

Krótko mówiąc jest szereg sytuacji niejednoznacznych, które ZUS może zaliczyć do wyjątków przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej i zalecić opłacanie składek. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy jest możliwość skorzystania z obniżenia wysokości składek – czy to  przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, czy też z innego powodu pozwalającego do opłacania  preferencyjnych stawek. 

Pamiętajmy bowiem, że w ramach prowadzonej działalności nieewidencjonowanej nie można świadczyć żadnych usług lub pracy – kiedy to powstaje obowiązek składkowy.

Pamiętaj, że…

Każdy przedsiębiorca ma prawo wystąpić do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji – więc możesz sprawdzić czy działanie, którą chcesz wykonać będzie traktowana jako np. zlecenie i musisz zapłacić składki. 


Działalność nieewidencjonowaną wprowadzono jako rozwiązanie mające ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej o bardzo małej skali. I dopóki funkcjonuje w takiej właśnie formie (bez przekroczenia 50% płacy minimalnej) i nienoszące znamion pracy na zlecenie nie pociąga za sobą obowiązku opłacania składek ZUS. Jednak nie zawsze tak jest.