ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Zwrot za remont łazienki

Zwrot za remont łazienki 

Można otrzymać nawet do 35 tys. zł  z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Warunki:

Chęć przeprowadzenia remontu, który ma na celu przystosowanie jej do potrzeb:

  • niepełnosprawnej osoby,
  • seniora,
  • lub osoby z trudnościami w poruszaniu.

Należy złożyć wniosek o zwrot kosztów lokalnym oddziale Funduszu – należy dopytać o potrzebne dokumenty.

Można otrzymać zwrot nawet do 95 % kosztów (ale nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot za przystosowanie łazienki przeznaczony jest dla:

  • właścicieli nieruchomości,
  • oraz osób z prawem wieczystego użytkowania lokalu,
  • ale istnieje też wariant umożliwiający osobom wynajmującym mieszkanie/ dom na przystąpienie do programu. Jednakże w tym przypadku niezbędne jest przedstawienie pisemnej zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu.

O szczegóły programu należy pytać w lokalnych oddziałach Funduszu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w każdym powiecie).