ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Restrukturyzacja kredytu

restrukturyzacja kredytu z pomocą doradcy

Restrukturyzacja kredytu – wszystko co warto wiedzieć.

Prawie każdy kto posiada obecnie aktywny kredyt szuka, albo przynajmniej zastanawia się nad sposobem obniżenia płaconych rat. Stąd też sporo zapytań dostajemy w ostatnim czasie o konsolidację, przeniesienie kredytu oraz restrukturyzację.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to zmiana warunków aktualnie spłacanego kredytu np. gotówkowego lub hipotecznego na wniosek kredytobiorcy.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Powiedzmy, że kredytobiorcę spotyka niespodziewana sytuacja, której skutkiem są (lub przewiduje on, że będą) trudności z terminowością spłat rat. Może więc wnioskować do banku, w którym spłaca kredyt o jego refinansowanie. W przypadku decyzji negatywnej – musi otrzymać wyjaśnienie na piśmie dotyczące przyczyn wydania takiej decyzji. 

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do banku (wzór powinien się znajdować na jego stronie internetowej). Należy podać m.in. wybór formy restrukturyzacji i – co ważne – przyczynę braku możliwości spłacania rat na dotychczasowych warunkach. I tutaj może pojawić się  konieczność dostarczenia do banku dokumentów potwierdzających ten stan np. zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzające wysokość wynagrodzenia, czy rachunki za leczenie. Oprócz tego bank sprawdzi aktualną zdolność kredytową kredytobiorcy. I jeśli wyda decyzję pozytywną pozostanie już tylko podpisanie aneksu.

Jaki kredyt można zrestrukturyzować?

 • kredyty gotówkowe
 • pożyczkę
 • kredyty samochodowe
 • produktach odnawialnych
 • kredyty ratalne
 • hipoteczne

Kiedy myśleć o restrukturyzacji kredytu?

Przede wszystkim w dwóch przypadkach:

 • Kiedy u kredytobiorcy pojawiają się problemy z płynnością finansową, większe wydatki, czy w przypadku choroby. Każda sytuacja, która długofalowo wpływa  na nasz budżet domowy to sygnał, że trzeba przemyśleć kwestie związane z aktualnie spłacanymi zobowiązaniami.
 • Warto też pamiętać, że restrukturyzację kredytu można rozważyć nie tylko w sytuacji związanej z naszymi problemami ze spłatą. Lecz także, gdy mamy nadwyżki finansowe i możemy pomyśleć o spłacaniu wyższych rat, by szybciej pozbyć się kredytu lub choćby obniżyć jego koszty.

Formy restrukturyzacja kredytu:

 • zawieszenie spłaty – powszechnie nazywane wakacjami kredytowymi – polegają na odroczeniu terminu spłaty rat przez określony czas, ale trzeba pamiętać, że odsetki będą nadal naliczane;
 • karencja w spłacie kapitału – rozwiązanie polegające na spłacaniu przez określony czas jedynie części odsetkowej rat – podczas gdy część kapitałowa będzie odroczona. To opcja dla tych, którzy są w sytuacji przejściowych trudności finansowych i potrzebują “złapać oddech”;
 • wydłużenie okresu kredytowania – dzięki czemu zmniejsza się wysokość comiesięcznej raty, ale jednocześnie zwiększa się całkowity koszt kredytu(w wyniku wydłużenia okresu spłaty);
 • skrócenie okresu kredytowania – w przypadku, gdy sytuacja kredytobiorcy zmienia się na lepsze (a tego zawsze kredytobiorcom życzymy) można wykorzystać restrukturyzację, aby podnieść wysokość rat miesięcznych (i tym samym obniżyć całkowity koszt kredytu), a w domyśle szybciej spłacić kredyt;
 • przewalutowanie – na tą opcję trzeba zwrócić szczególną uwagę, gdyż ryzyko związane z wahaniami kursów walut to w wielu przypadkach ryzykowna zmiana. Oczywiście może się ona kredytobiorcy opłacić. O przewalutowaniu szczególnie dużo mówiło się w kontekście kredytów we frankach szwajcarskich lub w euro, gdy po ich dużym wzroście kredytobiorcy masowo decydowali się na przewalutowanie i spłacanie swoich zobowiązań w złotówkach.

Czy zdecydować się na restrukturyzację kredytu?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa. To trzeba przemyśleć, ale też przeliczyć. Na jaką formę restrukturyzacji się zdecydować i która będzie dla nas korzystniejsza w dłuższej perspektywie? To złożone pytanie.  Oczywiście nasi doradcy mogą Państwu  pomóc z tym zagadnieniem, sprawdzić aktualne oferty i podpowiedzieć na co się warto zdecydować.