ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Składki ZUS 2021 – aktualizacja

Składki ZUS 2021 wzrosną

W nadchodzącym roku wzrośnie wysokość odprowadzanych do ZUS składek. I choć na stronie zus.pl można przeczytać, że czeka nas najniższa podwyżka od 11 lat –  to fakt pozostaje niezmienny – prowadząc działalność zapłacimy więcej, a o ile to zaraz wyjaśnimy.

Składki ZUS 2021 

PEŁNE

Podstawa wymiaru to 3 155,40 zł

Składki:

zdrowotna – 381, 81 zł

emerytalna – 615,93 zł

rentowa – 252,43 zł

chorobowa –  77,31 zł

wypadkowa – 52,70 zł

na Fundusz Pracy –  77,31 zł

 

Łącznie bez składki zdrowotnej- 1075,68 zł (łącznie w 2021 wzrośnie 0,6%)

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru to 840,00 zł

Składki:

zdrowotna – 381, 81 zł

emerytalna – 163,97 zł

rentowa – 67,20 zł

chorobowa –  20,58 zł

wypadkowa – 14,03 zł

na Fundusz Pracy – opcjonalna

 

Łącznie bez składki zdrowotnej –  265,78 zł (łącznie w 2021 wzrośnie 7,7%)

 Jak wyliczane są składki ZUS 2021?

  • Wysokość składek ZUS zależna jest od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok i wyniesie ona 5259 zł ( czyli o 32 zł niż w roku 2020). Natomiast podstawę wymiaru składek ZUS na 2021 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł.
  • Dla przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż 2 lata wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w  2021 roku wyniesie 2800 zł  (o 200 zł więcej niż w roku 2020). Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 840 zł.

Pamiętaj, że…

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ogłoszona zostanie w styczniu. W chwili pisania artykułu zakładana kwota wynosiła ok. 370 zł (i już teraz wiemy, że była ona niższa niż ostatecznie przyjęta). Po uaktualnieniu wiemy, że wysokość składki zdrowotnej na 2021 rok to 381, 81 zł. Więc wartość składek ZUS w 2021 roku wyniesie miesięcznie:

  • 647,59 zł (a nie jak zakładano 635 zł). dla nowych firm (preferencyjny ZUS). Dodatkowo początkujący przedsiębiorcy zwolnieni z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zapłacą 627,01 zł.
  • 1 457,49 zł (a nie 1445 zł) dla przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat.

Ostatecznie okazało się że będzie jeszcze drożej niż zakładano.

Oficjalna wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność w 2021 roku to 381,81 zł. A łącznie składki ZUS na 2021 rok 1 457,49 zł

Aktualności dla przedsiębiorców – bądź na bieżąco FB