fbpx
ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
785 924 585
biurobkr@bkrfinance.pl

Składki ZUS 2021

Składki ZUS 2021

Składki ZUS 2021 wzrosną

W nadchodzącym roku wzrośnie wysokość odprowadzanych do ZUS składek. I choć na stronie zus.pl można przeczytać, że czeka nas najniższa podwyżka od 11 lat –  to fakt pozostaje niezmienny – prowadząc działalność zapłacimy więcej, a o ile to zaraz wyjaśnimy.

 

Składki ZUS 2021 – pełne

Podstawa wymiaru to 3 155,40 zł

 Składka emerytalna – 615,93 zł

 Składka rentowa – 252,43 zł

Składka chorobowa –  77,31 zł

Składka wypadkowa – 52,70 zł

Składka na Fundusz Pracy-  77,31 zł

Łącznie bez składki zdrowotnej- 1075,68 zł (łącznie w 2021 wzrośnie 0,6%)

 

Składki ZUS 2021 –  preferencyjne

Podstawa wymiaru to 840,00 zł

 Składka emerytalna – 163,97 zł

 Składka rentowa – 67,20 zł

Składka chorobowa –  20,58 zł

Składka wypadkowa – 14,03 zł

Składka na Fundusz Pracy – opcjonalna

Łącznie bez składki zdrowotnej –  265,78 zł (łącznie w 2021 wzrośnie 7,7%)

Jak wyliczane są składki ZUS 2021?

  • Wysokość składek ZUS zależna jest od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok i wyniesie ona 5259 zł ( czyli o 32 zł niż w roku 2020). Natomiast podstawę wymiaru składek ZUS na 2021 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł.
  • Dla przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż 2 lata wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w  2021 roku wyniesie 2800 zł  (o 200 zł więcej niż w roku 2020). Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 840 zł.

 

Pamiętaj, że…

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ogłoszona zostanie w styczniu. Na chwilę obecną zakładana kwota wyniesie ok. 370 zł 

Przy tym założeniu wartość składek ZUS w 2021 roku wyniesie ok. 635 zł miesięcznie dla nowych firm (preferencyjny ZUS) i ok. 1445 zł dla przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat.

 

Aktualności dla przedsiębiorców - bądź na bieżąco FB