ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Jak dobrać produkt finansowy do firmy?

Jak dobrać produkt finansowy do firmy?

Kredyt firmowy, leasing czy faktoring?

Niemalże każdy przedsiębiorca prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą staje przed dylematem, którą spośród proponowanych i dostępnych form finansowania wybrać? Przecież wybór i różnorodność zarówno produktów, jak i instytucji finansowych jest ogromny. W poniższym artykule podpowiadamy, jak umiejętnie „ugryźć” temat i nie zwariować.

Razem czy osobno?

Przede wszystkim należy pamiętać, że istnieje możliwość łączenia tych trzech źródeł finansowania, a co za tym idzie – zaspokajania różnych potrzeb tego samego przedsiębiorstwa. Nie istnieją żadne przesłanki, które mówić by miały o tym, że przedsiębiorca korzystający z jednego z powyższych produktów, nie może wówczas skorzystać z pozostałych. Wybór dla wielu może okazać się trudny, natomiast wszystko zależy od potrzeb finansowych firmy, celu przeznaczenia środków oraz ogólnej kondycji firmy. 

Kredyt

Kredyt oczywiście jest najbardziej popularną formą finansowania dla wszystkich, ale i jednocześnie najbardziej wymagającą. Poza długotrwałym procesem, przedsiębiorca musi liczyć się również z tym, że aby móc przystąpić do procesu kredytowania jego firma powinna istnieć i prosperować na (w miarę) dobrym poziomie przez minimum 12 miesięcy. Im wyższe wyniki finansowe firmy – tym w teorii większa suma kredytu. Dodatkowo, przystępując do kredytu zarówno firma, jak i właściciel firmy weryfikowani zostają w bazach historii kredytowej. Negatywne wpisy lub nawet małe długi mogą przekreślić szansę na otrzymanie decyzji pozytywnej w Banku.

W efekcie końcowym kredyt firmowy w większości przypadków jest bardzo tanim i opłacalnym rozwiązaniem. Oprócz dużo korzystniejszych warunków końcowym niż np. przy kredycie gotówkowym, odsetki od „firmówki”  można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a więc odliczyć je od podatku dochodowego. Mówiąc praktycznie- taki kredyt może być całkowicie pozbawiony kosztów. 

Pandemia Koronawirusa spowodowała, że niestety wiele firm musiało zaprzestać działalności i pracy, co w efekcie przełożyło się automatycznie na brak możliwości uzyskania jakiegokolwiek przychodu dla firmy. Banki jednocześnie zaostrzyły swoją politykę kredytową, poprzez wykluczenie poszczególnych branż, zmniejszenie dostępnej kwoty lub skrócenie okresu kredytowania. Taki obrót sprawy, spowodował że coraz więcej firm podejmuje  działania w kierunku leasingu oraz faktoringu. 

Leasing

Leasing, to zaraz po kredycie najbardziej rozpoznawalny produkt finansowy. Wiąże się on z pozyskaniem środka trwałego do firmy, bez konieczności zakupu i natychmiastowej zapłaty. Firma leasingowa oddaje w użytkowanie przedsiębiorcy (leasingobiorcy) określony w umowie środek trwały, pobierając przy tym comiesięczną opłatę. Małym minusem leasingu jest to, że leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu umowy leasingowej, aż do momentu zakończenia umowy i symbolicznego wykupu. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. 

W leasingu finansowym, to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych i wlicza je koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo do kosztów zalicza się jedynie część odsetkową raty. Charakterystycznym dla leasingu finansowego jest brak ustalonego minimalnego czasu trwania umowy. 

W leasingu operacyjnym, to firm leasingowa pozostaje właścicielem środka trwałego, a co za tym idzie dokonuje odpisów amortyzacji. Leasingobiorca ma prawo wliczyć w koszty uzyskania przychodu czynsz inicjalny oraz całą kwotę raty leasingowej. Jeżeli chodzi o czas trwania umowy – musi wynosić on minimum 40% okresu amortyzacji.  

Kiedy Ci się przyda leasing?

Leasing operacyjny jest znacznie częściej wybieranym rozwiązaniem, zwłaszcza przy leasingowaniu samochodów do firmy. Natomiast obie opcje sprowadzają się do spraw podatkowych. Najcenniejszą zaletą leasingu jest jego dostępność oraz uproszczona forma funkcjonowania. Odwrotnie niż przy kredycie firmowym – leasing nie potrzebuje aż tak szczegółowej analizy firmy, przedsiębiorcy oraz wyników finansowych. 

Dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od sektora prowadzonej przez niego branży niezwykle istotne i ważne jest zapewnienie swojej firmie płynności finansowej. Ostatnimi czasy cel ten nabrał podwójnego znaczenia. W czasach, gdy gospodarka poważnie zwolniła tempo biegu, kluczowym dla każdego powinno być utrzymanie płynności na możliwie „normalnym” poziomie. Dlatego też warto pamiętać, że wielu inwestycji, wydatków i zakupów jesteśmy w stanie sfinansować leasingiem, nie zamrażając przy tym gotówki. Mądry wybór źródła finansowania może okazać się realną drogą do sukcesu.

Dla wielu firm alternatywnym rozwiązaniem wydaje się być również faktoring. Dla kogo skierowany jest ten produkt? Kto powinien z niego skorzystać? Jakie niesie za sobą korzyści? 

Faktoring

Faktoring, to w najprostszym ujęciu przyśpieszenie płatności przedsiębiorcy pewnej kwoty wynikającej z wystawionych faktur terminowych przez firmę faktoringową. Zazwyczaj Faktor w krótkim czasie jest w stanie wypłacić przedsiębiorstwu około 80% wartości faktury. Dzięki temu przedsiębiorca nie jest zobowiązany czekać na środki 14 dni lub dłużej, a firmie zapewniona jest płynność finansowa. Głównie dotyczy branż z sektora: budowlanki, transportu bądź przemysłu. Główną cechą faktoringu jest możliwość skorzystania z tego rozwiązania przez firmy, które nie posiadają żadnej zdolności kredytowej. Dlaczego? Ponieważ Faktor w głównej mierze koncentruje swoją uwagę na wypłacalności dostawcy. Transakcja faktoringowa, to szybki, sprawny i efektowny proces dla obu stron. Po co czekać na należne nam środki, skoro firma faktoringowa może systematycznie regulować wszystkie faktury? Płynność finansowa pozostaje zachowana, przedsiębiorca nie jest zmuszony do zaprzestania swoich działań pod kątem rozwoju firmy. 

Tak jak wspominaliśmy na samym początku – nie ma żadnych przeciwwskazań do łączenia ze sobą powyższych form finansowania. Jedno nie wyklucza drugiego. Zapewne ile przypadków tyle różnych możliwości. Rozwiązaniem odwiecznego dylematu może okazać się regularne porównywanie ofert na rynku oraz analiza działań na przyszłość firmy. Brzmi zniechęcająco? Nasi profesjonalni doradcy staną na wysokości zadania, aby zrobić to za Ciebie! 

Faktoring jako sposób na odzyskanie pieniędzy z wystawionych faktur, z których spłatą klient zwleka.