ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Działalność bez rejestracji – co to jest? Aktualizacja

Działalność bez rejestracji

Nie każdy chce mieć firmę. Albo nie zarabia tyle, by pokryć koszty prowadzenia działalności. Właśnie dla takich osób powstała opcją może być działalność nierejestrowana.To forma uzyskiwania przychodu bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej i jest ona możliwa w konkretnej sytuacji.

 

Kiedy możesz prowadzić działalność bez rejestracji?

 • Możesz działać w takiej formie jeśli przez 60 poprzednich miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej.
 • Do tego Twoje miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (która w 2021 r. wyniesie 2 800 zł).
 • Swoją działalność będziesz prowadzić samodzielnie (nie w formie spółki cywilnej).

 

Aktualizacja limitu przychodów uprawniający do zwolnienia z rejestracji działalności

 • od lipca 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy deregulacyjnej i limit zostanie podwyższony do 75% wynagrodzenia minimalnego. Tak więc od 1 lipca wynagrodzenie minimalne wzrośnie do kwoty 3600 zł i tym samym limit zostanie podniesiony do kwoty 2700 zł.
 • a w 2024 roku limit wyniesie 3225 zł – ponieważ nastąpi wzrost pensji minimalnej kwoty 4300 zł.

Pamiętaj, że…

Gdy Twój miesięczny przychód przekroczy limit przychodu – określany każdego roku roku – wówczas musisz założyć działalność gospodarczą. Możesz to zrobić poprzez wniosek CEIDG-1 koniecznie w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu przychodu. Z dobrych wiadomości – przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulg dla nowych firm w ZUS.

 

Działalność bez rejestracji a ZUS

Technicznie rzecz biorąc przepisy nie nakładają obowiązku odprowadzania składek. Ale jest kilka wyjątków od tej reguły. Dlatego warto skonsultować to z przedstawicielem ZUSu, który przeanalizuje Twoją konkretną sytuację i podpowie, jakie wytyczne należy przyjąć i czy ostatecznie płacić – czy nie płacić składek ZUS.

 

Usługi wyłączone z zakresu działalności bez rejestracji.

Istnieją ograniczenia dotyczące branż i usług, w przypadku których prowadzenie działalności bez rejestracji nie są możliwe. Wśród nich są. np. świadczyć czynności wymagających koncesji, zezwolenia, a także usług agroturystycznych rolników, rolniczej produkcji wina, czy handlu wyrobami rolnymi.

 

Zalety

 • przetestować pomysł na biznes bez ryzyka i dużych kosztów,
 • bez składek ZUS (z pewnymi wyjątkami),
 • zminimalizować biurokrację,
 • rozpocząć biznes z niewielkim wkładem początkowym,
 • gdy działalność dotyczy działalności, która nie generuje wysokich kosztów uzyskania przychodu np. sprzedaż produktów handmade.

Podsumowując

Od 30 kwietnia 2018 roku podatnicy mogą prowadzić działalność bez rejestracji (działalność nieewidencjonowaną). Pojawiła się taka możliwość wraz pojawieniem się pakietu ustaw dla przedsiębiorcy zwanego Konstytucją dla Biznesu. 

W ramach podsumowania wyróżniliśmy kilka najistotniejszych spraw dotyczących osób prowadzących działalność bez rejestracji:

 • PIT rozliczysz rocznie na formularzu PIT-36 (i jest opcja płacenia podatku docgodowego bez odsetek).
 • ZUS – co do ogólnej zasady nie jesteś zobowiązany do płacenia żadnych składek – zarówno społecznych, zdrowotnych, jak i funduszu pracy. Ale – żeby nie było tak łatwo są wyjątki (przeczytaj wpis Działalność nierejestrowana a ZUS)
 • W zasadzie możesz wystawiać faktury (ponieważ jesteś traktowany, jako podatnik VAT – czynnym lub zwolnionym).
 • Warto także zwrócić uwagę, że choć nie ma takiego wymogu to lepiej jest prowadzić ewidencję sprzedaży, żeby w przypadku kontroli mieć gotowe zestawienie.
 • Koszt prowadzenia działalności nierejestrowanej można określić jako zerowy a ewidencję można prowadzić w formie uproszczonej.