ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

BIK – źródło informacji o sytuacji kredytowej

Czym skutkuje dużo zaytań kredytowych zgromadzonych w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej

BIK jest rodzajem bazy informacji o zadłużeniach, sposobie spłat i zaleganiu w spłacie posiadanych już zobowiązań. Zgromadzone w nim dane tworzą historię kredytową z możliwością wglądu do niej.

BIK gromadzi informacje o:

  • ilości posiadanych kredytów,
  • terminowości spłat,
  • niespłaconych kredytach,
  • zaległościach  i ich wysokości,
  • kierowane do banków zapytania kredytowe.
Z informacji na oficjalnej stronie www.bik.pl wynika, że gromadzone są dane o kredytach zaciąganych „we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 70 największych firmach pożyczkowych.”

Kiedy i dlaczego sprawdzany jest nasz BIK

Gdy staramy się o kredyt i kierujemy do banku zapytanie to banki sprawdzają nasza historie kredytową. I w tym miejscu pojawia się BIK jako źródło wiedzy o naszej sytuacji i wiarygodności płatniczej. Bazując na informacjach zgromadzonych w BIK bank ocenia, czy udzielenie nam kredytu jest dla niego ryzykowne czy też nie.

Gdzie sprawdzę swój BIK?

BIK udziela informacji o historii kredytowej w formie raportów:

  • płatnych
  • bezpłatnych

Można zamówić w BIK raport na swój temat wraz oceną punktową stronie www.bik.pl

Na co wpływają informacje zgromadzone w BIKu?

Przede wszystkim zgromadzone w BIKu informacje tworzą naszą historię kredytową. Ona zaś jest jednym z kluczowych elementów, które banki biorą pod uwagę rozpatrując nasze wnioski o kredyt. Tak więc czy dostaniemy kredyt i na jakich warunkach częściowo uzależnione jest od naszej historii kredytowej. Dlatego warto dbać o to by była ona pozytywna, a więc i sprawdzać ją jeszcze  zanim rozpoczniemy starania o kredyt.

Czy wiesz, że …

W Biurze Kredytowym doradcy sprawdzą większość informacji zgromadzonych w BIK bez konieczności wprowadzania ich w firmie zapytań do BIK. I to bezpłatnie i od ręki. Mogą oni dzięki temu sprawdzić Twoje szanse na kredyt lub podpowiedzieć jak poprawić zdolność kredytową.

Dużo zapytań w BIK

Dlaczego ilość zapytań kredytowych wysyłanych do BIK jest ważna?  Dlatego, że każde kolejne zapytanie kierowane do BIK wpływa na ocenę punktową. I to negatywnie, bo kierujemy obraz klienta niezdecydowanego, któremu brak pewności siebie skoro wysyła zapytanie o kredyt do kolejnego banku. To prosta droga do utraty wiarygodności w oczach banków.

Czym skutkuje dużo zaytań kredytowych zgromadzonych w BIK?

Pamiętaj, że …

Liczba takich zapytań czy sekwencji jest uwzględniania w scoringu BIK-u  i własnych banków, a więc wpływa na ostateczną ocenę zdolności kredytowej. 

Dodatkowo każde wysłane o banku zapytanie kredytowe jest widoczne w historii BIK.