ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Wszystko co warto wiedzieć o kredycie inwestycyjnym

Wszystko co warto wiedzieć o kredycie inwestycyjny

Przedsiębiorcy, którzy planują rozwijać swoją działalność często sięgają po różnego rodzaju produkty bankowe np. kredyt w rachunku bieżącym, pożyczkę czy leasing. Ale jednym z popularniejszych nadal jest kredyt inwestycyjny. 

 

Czym jest kredyt inwestycyjny?

 

Kredyt inwestycyjny to długoterminowy kredyt celowy przeznaczony dla przedsiębiorców na określoną inwestycję w firmie. 

Jest dostosowany do specyficznej sytuacji związanej z inwestycjami – dlatego udzielany jest na wysokie kwoty, a sama spłata takiego zobowiązania może zostać rozłożona na wiele lat. 

Oczywiście wszystko zależy od oferty konkretnego banku lub wynegocjowanych przez pośrednika kredytowego warunków.

 

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego

 

Pozyskanymi środkami można opłacić wiele rodzajów zakupów i działań w tym:

 • nabycie nieruchomości, jej adaptację, jak również przeprowadzenie remontu,
 • budowę lub rozbudowę nieruchomości o charakterze gospodarczo-usługowym,
 • zakup maszyn przemysłowych, 
 • lub środków transportu,
 • stworzenie lub modernizację zaplecza informatycznego, komputerowego,
 • nabycie dóbr niematerialnych i prawnych,
 • zakupienie know-how, patentów, licencji, szkoleń dla firmy,
 • ale także nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub papierów wartościowych. 

Należy pamiętać, że cel na jaki chcemy przeznaczyć pozyskane środki wskazujemy już na etapie wniosku kredytowego.  I tylko na jego realizację możemy przeznaczyć pieniądze.

Dokumenty składane przy wnioskowaniu o kredyt inwestycyjny

Oczywiście to jaki dokładnie zestaw dokumentów trzeba przedstawić  zależy od konkretnego banku i mogą to być :

 • Biznesplan — jego przygotowanie i dołączenie do wniosku jest najczęstszym wymogiem i w zasadzie prawie zawsze należy się tego spodziewać. Warto przygotować go w sposób rzetelny ponieważ to za jego pomocą chcemy przekonać bank, że nasza inwestycja będzie opłacalna i jesteśmy w stanie spłacić przyznany kredyt.
 • Dokumenty rejestrowe — i może to być zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub o numerze REGON, umowa spółki czy odpis z KRS.
 • Dokumenty finansowe firmy — ich rodzaj będzie oczywiście zależny od wybranej formy opodatkowania dlatego bank może sobie zażyczyć przedstawienia zeznania o wysokości przychodów, rachunku zysków i strat, deklaracji PIT-36 albo bilansu.
 • Dokumenty dodatkowe — dokumenty formalno-prawne przedsiębiorstwa, albo  wyciągi z rachunków firmowych.

Doinwestowane biznesy funkcjonują lepiej, są też mniej podatne na niekorzystne zmiany i zaskakujące sytuacje. W obecnej sytuacji, gdy przedsiębiorcom przyszło się zmierzyć ze skutkami pandemii, szalejącą inflacją i zmianami zachować u konsumentów stwierdzenie to nabiera nowego znaczenia.

Ale powiedzmy to wprost – rozwój jest kosztowny. I dlatego firmy korzystają z kredytów inwestycyjnych, których zasady i forma spłaty jest dostosowana do długości czasu jaki jest potrzebny na przeprowadzenie inwestycji i czasu kiedy zaczną się zwracać.