ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kredytu

Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kredytu

Raty kredytów znacząco wzrastają od października 2021. Do tego znacznie rosną koszty życia. I jest to kiepskie połączenie zwłaszcza dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Kolejne podwyżki stóp procentowych doprowadziły do tego, że wszyscy szukają sposobu na obniżenie kosztów rat. Co gorsze, coraz większa grupa osób posiadających zobowiązania finansowe już teraz nie ma odpowiednich warunków do ich spłaty.

A ponieważ rośnie zainteresowanie sposobami na obniżenie rat kredytów (o czym przeczytacie w tym wpisie), a w szczególności zawieszeniem kredytu to opiszemy ten sposób szczegółowo. Także opcje zaproponowaną w ostatnich dniach przez rząd, czyli ustawowe wakacje kredytowe.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

To przerwa w spłacie kredytu, na którą może zgodzić się bank, w którym posiadamy nasze zobowiązanie. Określa on czas trwania takiego zawieszenia (najczęściej jest to od 1 do 6 miesięcy) jego warunki. Pamiętać jednak trzeba, że kredyt ulega wyłącznie zawieszeni. Tym samym albo przedłużony zostaje okres spłaty (o te zawieszone miesiące, a odsetki za przesunięcie terminu będą naliczane przez bank zgodnie z umową kredytową), albo wzrosną pozostałe raty, ale nie wydłuży się czas spłaty.

Zawieszeniu mogą podlegać:

 • całe raty kapitałowo-odsetkowe,
 • lub część kapitałowa rat (a kredytobiorca płaci ich część odsetkową i wówczas mówimy o karencji w spłacie).

Banki zgadzają się na zawieszenie spłaty, bo z doświadczenia wiedzą, że kredytobiorcom zdarzają się różne sytuacje życiowe uniemożliwiające terminowe regulowanie spłaty. Taka kilkumiesięczna przerwa może pozwolić na złapanie oddechu i uregulowanie sytuacji pozwalającej powrócić do płacenia.

Kto może skorzystać z odroczenia spłaty rat?

Co do zasady wnioskować o wakacje kredytowe może każdy kto:

 • ma taką opcję zapisaną w umowie kredytowej,
 • miał dobrą historię kredytową,
 • terminowo spłacał raty,
 • lub spłacił określoną ilość rat – szczegóły takiego rozwiązania powinny być określone w umowie.

Z tego zestawienia wynika, że wakacje kredytowe są przeznaczone dla klientów, którzy do tej pory nie mieli problemów ze spłatą. Mają w oczach banku nieskazitelną opinię. Oznacza to, że jeśli sytuacja zmienia się na gorsze o zawieszenie spłaty należy wnioskować zanim uzbierają się nam opóźnienia i zaległości.

Ale pamiętać trzeba, że bank może się nie zgodzić na wakacje kredytowe. Wówczas trzeba pomyśleć o innych sposobach na obniżenie rat w znalezieniu, których pomogą doradcy kredytowi – tacy jak my.

Najczęściej odmowy mają miejsce w sytuacji, gdy kredytobiorca:

 • nie ma w umowie opcji wakacji kredytowych,
 • już skorzystał z tej opcji w ramach tego samego zobowiązania,
 • nieterminowo opłacał dotychczasowe raty,
 • jest w trakcie postępowania komorniczego.

Jakie są koszty wakacji kredytowych?

Składając w banku wniosek o odroczenie spłaty warto zdawać sobie sprawę, że mogą pojawić się dodatkowe koszty w tym:

 • prowizji za udzielenie wakacji kredytowych,
 • dodatkowe odsetki, gdy zawieszając raty wydłuża się okres kredytowania,
 • dodatkowe opłaty – bank może je naliczyć np. za sporządzenie nowego harmonogramu spłat,
 • składki ubezpieczenia za okres odroczenia (jeśli spłata kredytu była ubezpieczona),
 • ale rozpatrzenie wniosku – na ogół jest bezkosztowe.

Zazwyczaj te koszty doliczane są do kolejnych rat kredytu albo, gdy bank wystawi dodatkowy rachunek na koniec okresu kredytowania. Dlatego warto dopytać o to co i kiedy będzie płatne.

Jak często można skorzystać z przesunięcia spłaty kredytu?

To każdy bank określa indywidualnie, a zasady mogą być określone w umowie kredytowej. Zazwyczaj jest to jeden raz dla danego zobowiązania. Nie wiadomo, czy do tego limitu wliczą się wakacje kredytowe w związku z epidemią COVID-19 i zapowiadane urzędowe w reakcji na inflację.
Zalety i wady wakacji kredytowych

Zawieszenie spłaty rat – i o tym trzeba pamiętać – jest tylko chwilową przerwą w spłacaniu. To tylko odroczenie, a nie anulacja. I z tego powodu, myśląc o skorzystaniu z tego rozwiązania trzeba się przyjrzeć wadom i zaletom wakacji kredytowych.

Wady:

 • wydłużony czas spłaty kredytu (o miesiące, na które mamy odroczenie spłaty),
 • lub podwyższenie wysokości kolejnych rat (jeśli zawiesiliśmy raty rat, ale nie wydłużyliśmy czasu spłaty całego zobowiązania),
 • potencjalne utrudnienie w zaciągnięciu innego zobowiązania, gdyż wakacje kredytowe są widoczne w BIK.

Zalety:

 • możliwość utrzymania płynności finansowej w sytuacji przejściowych trudności.

Wakacje kredytowe są popularnym sposobem zwłaszcza przy kredytach hipotecznych. Jest to rozwiązanie krótkoterminowe, ale pamiętając, że w tym wypadku raty są zazwyczaj wysokie a czas spłaty długi – to w kryzysowych sytuacjach sprawdza się to rozwiązanie. Kilka miesięcy przerwy może się opłacić, ale jak zawsze – trzeba sprawdzić warunki, koszty i to wszystko przeliczyć.