ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Ulgi ZUS dla firm – zestawienie

Ulgi ZUS dla firm – zestawienie

Składki ZUS zawsze stanowiły duże obciążenie dla firm. Zwłaszcza w tym roku, gdy znacząco wzrosły opłaty warto przyjrzeć się bliżej ulgom, z jakich przedsiębiorcy mogą skorzystać.

Dlatego też przybliżymy 3 ulgi: na start, preferencyjną i małym ZUS +

Ulga na start

Wraz z rozpoczęciem działalności nowej firmie przysługuje sześciomiesięczna ulga na start. I niech nazwa nas nie zwiedzie, bo skorzystać z niej mogą także  przedsiębiorcy, którzy kiedyś już prowadzili działalność.

Na czym polega ulga na start?

 • przez 6 miesięcy
 • przedsiębiorca nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne (czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe), na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy,
 • ale ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacane.

Czy wiesz, że…

Korzystając z ulgi na start masz prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Ulga na start przeznaczona jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który:

 • po raz pierwszy będzie prowadzić działalność gospodarczą,
 • albo rozpoczyna ją po raz kolejny (ale po 5 letniej przerwie –  od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej firmy). 
 • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w aktualnym lub ubiegłym roku pracował na etacie i wówczas wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności,
 • nie podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie.

Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić  do 7 dni od momentu powstania obowiązku do objęcia ubezpieczeniami poprzez formularz ZUS ZZA

Skutki korzystania z ulgi na start

Jako przedsiębiorca nie płacisz ubezpieczeń społecznych, czyli za okres korzystania z ulgi nie odprowadzasz składek na przyszłe świadczenia emerytalne, rentowe oraz na zasiłek w razie choroby, wypadku czy macierzyństwa. Z ulgi można korzystać, ale nie jest to obowiązkowe.

Uwaga

Zawieszenie działalności nie przedłuża ulgi.

Ulga na start została wprowadzona 30 kwietnia 2018 r. (art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców). Zwalnia ona na 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy). Przeznaczona jest  dla osób fizycznych, które prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych.

ulgi ZUS dla firm - zestawienie dla Przedsiębiorców

Uproszczenie dla początkujących firm w formie ulgi na start wprowadzono z myślą o odciążeniu przedsiębiorców przez początkowy okres działalności, który raczej wymaga samych nakładów finansowych niż generuje stałe zyski. Ale nie jest to jedyna ulga. Po upływie 6 miesięcy można dalej opłacać preferencyjne składki.

Preferencyjny ZUS

Po zakończeniu ulgi na start (lub jej pominięciu) możesz korzystać z preferencyjnego ZUSu:

 • trwa on przez 24 miesiące,
 • składki naliczasz są od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, ale nie  może być ona niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Możesz z nich skorzystać, gdy:

 • przez ostatnie 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej działalności, 
 • w tym lub poprzednim roku nie wykonujesz dla byłego pracodawcy prac w ramach działalności, które robiłeś dla niego jako jego pracownik.

Mały ZUS +

Po zakończeniu preferencyjnego ZUSu możesz korzystać z małego ZUSu +

 • przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy, gdy jest prowadzona działalność,
 • podstawa, od której opłacasz składki, zależy od Twojego dochodu w roku ubiegłym. Jej wysokość ustalana jest raz do roku, a instrukcję jak ją obliczyć znajdziesz na stronie www.zus.pl lub eSkladka.pl.

Dla kogo:

 • Jest on przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychód nie większy 120 tys. zł.
 •  A działalność była prowadzona w ubiegłym roku przez minimum 60 dni.

Pamiętaj, że…

Nie skorzystasz z małego ZUSu w tym roku, w którym rozpocząłeś działalność gospodarczą. 

 

Podsumowanie

Ulgi ZUS dla firm – zestawienie

O tym jak dużą wartość ma dla przedsiębiorców ma każda dostępna ulga czy odliczenie nie trzeba nawet mówić. Zwłaszcza, gdy firmy od roku doświadczane są przez pandemię, a dodatkowo mamy wzrost wysokości odprowadzanych składek do ZUS.

Każda firma, która wymogi może skorzystać z ulg. Ale pamiętajmy, że (w przypadku każdej z wymienionych ulg) wysokość opłacanych składek przedkłada się na a wysokość świadczeń: ubezpieczenia chorobowego – zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, ubezpieczenie wypadkowe, emerytalne czy rentowe. Oraz, że składka zdrowotna –  jest obowiązkowa. Korzystanie z ulg nie zwalnia przedsiębiorcy z jej opłacania.