ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Tracza antykryzysowa 7.0

Tarcza antykryzysowa 7.0

Od 1 lutego 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów działa tarcza 7.0 przeznaczona dla przedsiębiorców z określonych branż, którzy ponieśli straty wskutek epidemii COVID-19.

Formy wsparcia dla firm:

 • Ponowne świadczenia postojowe.

Przeznaczone dla określonych firm w zależności od kodu PKD. Ponowne świadczenie można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone i przysługuje ono maksymalnie dwa razy.

 • Zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

za styczeń 2021 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. 

 • Jednorazowa dotacja.

Celem finansowania jest opłacenie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

 • Dofinansowanie do miejsc pracy.

Tarcza antykryzysowa 7.0

Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie muszą:

 • Być płatnikami działającymi pod określonymi kodami PKD.
 • Wykazać spadek przychodów o minimum 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – lub w porównaniu z rokiem poprzednim ale za ten sam okres. 
 • Co więcej muszą oni nie tylko wykazać, ale i udowodnić, że pogorszenie sytuacji finansowej firmy było spowodowane epidemią COVID-19.


Składanie wniosku o zwolnienie z ZUS:
Wniosek RSP-DD7 można złożyć tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Co więcej w przypadku zwolnienia ze składek ZUS należy spełnić kilka warunków:

 • PKD prowadzonej działalności musi  być wymieniony  w Tarczy antykryzysowej 7.0,
 • w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód działalności  był niższy co najmniej o 40% w stosunku do poprzedniego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • przekaże do ZUS – obowiązujące go – deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty za styczeń tego roku (do 28 lutego 2021).
 • jako płatnika składek był zgłoszony przed 1 listopada 2020 roku,

Więcej o zwolnieniu z ZUS można przeczytać na stronie

Dofinansowanie do miejsc pracy 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wypłat dla pracowników na 3 miesiące. Przychód w ciągu ostatnich trzech miesięcy musi być niższy o co najmniej 40 proc. Wnioski można składać do 31 marca 2021 roku. 

 

Szukasz sposobu na finansowanie bieżącej działalności? Porozmawiaj z ekspertem finansowym w naszym biurze BKR Finance.

Tarcza antykryzysowa 7.0 jest kolejną turą rządowej pomocy dla przedsiębiorców z branż objętych lockdownem. Wsparcie jest skierowane m.in. do hoteli, restauracji, obiektów kulturalnych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ale także dla sprzedawców detalicznych żywności na straganach i targowiskach.