Czym skutkuje dużo zaytań kredytowych zgromadzonych w BIK?

BIK – źródło informacji o sytuacji kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej BIK jest rodzajem bazy informacji o zadłużeniach, sposobie spłat i zaleganiu w spłacie posiadanych już zobowiązań. Zgromadzone w nim dane tworzą historię kredytową z możliwością wglądu do niej. BIK gromadzi informacje o: ilości posiadanych kredytów, terminowości spłat, niespłaconych kredytach, zaległościach  i ich wysokości, kierowane do banków zapytania kredytowe. Z informacji na oficjalnej…
Read more