ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Split payment – dzielona płatność w pigułce

Split payment

Czyli mechanizm podzielonej płatności nie jest zupełną nowością. Chętni do korzystania z tego rozwiązania mogli je stosować już od 1 lipca ubiegłego roku. Jednak z dniem 1 listopada staje się on obowiązkowy dla wielu przedsiębiorców.

Kogo obowiązuje split payment?

Do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności zobowiązane są wyłącznie firmy, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Dotyczy to transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), gdzie płatności za faktury przekraczają 15 tys. złotych brutto (lub ich równowartość w walucie obcej). Poniżej tej kwoty korzystanie z split payment nadal jest dobrowolne. 

Na czym polega split payment?

Płatność za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:

  • wartość netto – na rachunek bankowy sprzedawcy (lub w inny sposób);
  • VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Obowiązkowy rachunek VAT

Split payment nakłada obowiązek posiadania osobnego rachunku VAT, który będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT. Dotyczy to także firm zagranicznych, jeśli rozliczają się za pomocą przelewów bankowych, a transakcje podlegają opodatkowaniu VAT.

Pieniądze na rachunku VAT

Zgromadzone na koncie VAT pieniądze można przeznaczyć na:

    1. opłaty inne niż VAT podatki (np. PIT, CIT),
    2. składki do ZUS-u,
    3. opłaty (przelewem typu split payment) za kilka faktur łącznie, jeżeli spełnione są warunki opisane w ustawie o podatku od towarów i usług. 

Split payment – dla kogo obowiązkowy?

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie 150 grup towarów i usług określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Oczywiście przy transakcjach przekraczających 15 tys. złotych brutto. Dotyczyć to będzie handlu częściami do samochodów i motocykli, usług typu roboty budowlane. A także grup towarów m.in. odpady, złom, surowce wtórne; węgiel;  elektronika; paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe.
Pełna lista grup, które obowiązywać będzie split payment znajduje się w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.