ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Słownik Hipoteczny

Rata Kredytu

Co do zasady to ratą kredytu jest ustalona w umowie kredytowej kwota, którą każdego miesiąca wpłaca się do banku celem spłacenia zaciągniętego w nim kredytu.  Można ją określić jako koszt kredytu, który składa się z raty kapitałowej oraz raty odsetkowej.

Rodzaje rat kredytu:

  • rata kapitałowa – to określona część pożyczonej kwoty
  • rata odsetkowa – stanowi wartość dodana wynikająca z określonego w umowie oprocentowania
  • stała rata – czyli rata o stałej wielkości. Oparta jest ona na stałym oprocentowaniu przez co nie zmienia się nawet, gdy rośnie wysokość stóp procentowych. Ale stała wysokość raty obowiązuje przez kilka zdefiniowanych w umowie kredytowej lat, a później po przechodzi na zmienną.
  • (rata zmienna) rosnąca/ malejąca – comiesięcznie wyliczana jest na podstawie zmiennego oprocentowania, może więc wzrosnąć lub zmaleć.

Do ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych i konsumenckich brany jest pod uwagę WIBOR (co ostatecznie wpływa na wysokość rat). W umowach kredytowych spotyka się zapis, że kredyt jest oparty na:

  • WIBOR 3 M – twoja rata będzie aktualizowana co 3 miesiące
  • WIBOR 6 M – twoja rata będzie aktualizowana co 6 miesięcy

Zasady spłaty rat zawarte są w podpisanej z bankiem umowie kredytowej. Dotyczy to wysokości rat, terminu ich spłaty oraz no. sposobu ich naliczania. 

Istnieją sytuacje, gdy spłata rat może zostać wstrzymana np. z powodu wakacji kredytowych.

O wakacjach kredytowych na rok 2024 można przeczytać tutaj [kliknij].

TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

SIM 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

WIBOR 

Obowiązujące oprocentowanie na polskim rynku międzybankowych dotyczące pożyczek, jakie  udzielają sobie wzajemnie banki nazwane jest WIBOR – co jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate