ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Słownik Hipoteczny

TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego

SIM  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa