ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

słownik finansowy

Słownik Finansowy

terminy, definicje i zagadnienia finansowe

Nowa elektroniczna baza danych podatników VAT i ich rachunków uruchomiony przez resort finansów 1 września 2019 roku:

 • zawiera dane aktualne, oraz historyczne z ostatnich 5 lat,
 • dotyczy podatników aktywnych, wykreślonych i tych, którym odmówiono rejestracji (oraz przyczynę), 
 • zawiera także wykaz numerów rachunków bankowych lub imiennych rachunków w SKOK podatnika, nazwę firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, numer w KRS, czy adres siedziby.
 • dodatkowo lista jest aktualizowana raz dziennie.

Według nowego systemu przedsiębiorca ma obowiązek dokonać płatność na rachunek kontrahenta, który jest wskazany w wykazie.

Biała lista podatników ma służyć jako narzędzie do weryfikacji kontrahentów i znajduję się ona pod tym linkiem.

Czy zbyt duża ilość zapytań skierowanych do BIK obniża Twoje szanse na kredyt lub przyznanie karty kredytowej?

Istnieje zależność pomiędzy ilością zapytań kredytowych wysyłanych do BIK a oceną punktową w banku. Jak bardzo nasza zdolność kredytowa zostaje przez to obniżona? To już zależy od konkretnej instytucji, która sprawdza, czy przyznać nam kredyt.
Częste zapytania do BIK mogą negatywnie wpłynąć na możliwość uzyskania kredytu. Może to spowodować przyznanie kredytu na mniej korzystnych warunkach lub całkowicie zamykając możliwość otrzymania korzystnych warunków kredytu na dłuższy okres.

Warto pamiętać, że …
👉 starając się o kredyt korzystniej jest wybrać 2 max 3 banki, do których złożymy wnioski kredytowe.
👉wiele informacji o szansie na kredyt uzyskasz od doradcy kredytowego i to bez wprowadzania zapytania do BIK.
👉Informacje o zapytaniach trzymane są w BIKu przez rok
👉 BIK – Biuro Informacji Kredytowej, w której banki sprawdzają historię kredytową. Gromadzone są tam dane na temat naszych kredytów i terminowości ich spłacania, dotyczy to także np. kart kredytowych.

Dlatego zanim wyślesz wniosek kredytowy umów się na darmowe konsultacje z doradcą kredytowym z BKR Finance.

W jakich sytuacjach historia BIK może zostać usunięta?
🔹Jeśli upłynie 5 – letni okres przetwarzania danych klienta, bez jego zgody po upływie zobowiązania.
🔹 Dane są błędne, bądź wprowadzone przez pomyłkę do systemu BIK.

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Platforma, która jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

 • korzystanie z niej jest bezpłatne,
 • pozwala na darmową edycję wpisu (m.in. kodów, zawieszania i odwieszania działalności).

Tak zwane obciążenie zwrotne na kartę. Jest to usługa pozwalająca na zwrot środków za dokonane kartą transakcje np. w sytuacji, gdy nie jesteś jednak zadowolony z zakupów.

W większości banków można skorzystać z tej usługi, gdyż  traktują ją one jako formę reklamacji. 

Chargeback dotyczy transakcji dokonanych:

 • przez internet
 • i w sklepie stacjonarnym.

Aby otrzymać zwrot należy zgłosić to bankowi ,(który wydał nam kartę) a ten dopiero rozpatrzy naszą reklamację. I dopiero po pozytywnej decyzji możemy otrzymać przelew środków. Ale pamiętajmy, nie każdy bank ma usługę chargeback w swojej ofercie.

Mały ZUS to ulga polegająca na wyliczaniu wysokości składek na ubezpieczenia społeczne  proporcjonalnie do przychodu.

Z małęgo ZUS możesz skorzytać:

 • Gdy przychód z Twojej działalności gospodarczej za poprzednim rok nie  przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.
 • W ubiegłym roku kalendarzowym prowadziłeś działalność przez minimum 60 dni.
 • Możesz z niego skorzystać po zakończeniu ulgi na start lub okresie preferencyjnych składek. 

Z małego ZUS można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Uwaga

Z małego ZUS  nie możesz korzystać w tym roku, w którym rozpocząłeś działalność gospodarczą.

 • składki na ubezpieczenie społeczne liczone proporcjonalnie do dochodu,  
 • ulga przysługuje przez 3 lata (do wykorzystania w ciągu 5 lat), a po tym czasie możliwe jest odnowienie,
 • obowiązuje od 1 lutego 2020 roku.

Obowiązki:

 • by korzystać z małego ZUSu nie można przekroczyć rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł,
 • działalność musi być  prowadzona w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni,
 • zgłoszenia Małego ZUSu trzeba dokonać do końca stycznia,
 • jeżeli w ciągu roku skończą ci się preferencyjne składki ZUS, wznowisz lub ponownie podejmiesz działalność, to możesz zgłosić się do Małego ZUSu w ciągu 7 dni.
 • w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej przekazujesz dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania.

Nie możesz korzystać z Małego ZUSu Plus:

 • jeśli rozliczałeś się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT,
 • jeśli wykonujesz działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.


Mały ZUS Plus ma być opcją dla najmniejszych przedsiębiorców na płacenie niższych składek ZUS

Obrotówka to potoczna nazwa kredytu obrotowego. Jest to jeden z tych kredytów po, które przedsiębiorcy sięgają najczęściej. Cenią sobie jego elastyczność:

 • przeznaczony jest na finansowanie bieżących wydatków firmowych związanych z prowadzoną działalnością,
 • ponieważ jest na dowolny cel to przy wnioskowaniu nie trzeba deklarować konkretnych wydatków, które chcemy nim opłacać – więc można nimi swobodnie dysponować zależnie od tego jakie koszty w danym momencie musimy ponieść,
 • można go odnawiać

Poza kredytami jest też specjalna – preferencyjna pożyczka obrotowa dla MŚP

Odwrócona hipoteka to usługa finansowa, która polega na tym, że w zamian za przekazanie (po swojej śmierci) prawa własności do posiadanej nieruchomości instytucja finansowa lub bank  w zamian za wypłacenie określonej sumy pieniędzy w formie transz kredytowych jako miesięcznych przelewów lub całej kwoty jednorazowo.

Operat szacunkowy od rzeczoznawcy

Operat szacunkowy jest to dokument urzędowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego określający wartość konkretnej nieruchomości.

Jest to dokument autorki zawierający analizy i wyliczenia, a sposób w jaki został sporządzeny ma oczywiście wpływ na ocenę pracy rzeczoznawcy. Tym samym na jego prestiż i wiarygodności dokonanej wyceny.

Co powinien zawierać operat

Zawartość operatu regulują przepisy według, których powinny się w nim znaleźć określone informacje w tym: 

 • precyzyjne określenie nieruchomości,
 • cel wyceny,
 • data jej wykonania
 •  podstawa prawna dokonywanej wyceny i jej zakres,
 • źródła informacji o posesji
 • wskazanie przeznaczenia szacowanej nieruchomości wg planu zagospodarowania przestrzennego,
 • analizę rynku nieruchomości
 • ale również wskazanie metod i technik kalkulacji (z zamieszczonymi  obliczeniami)

Czym jest pożyczka preferencyjna dla firm?

Można powiedzieć, że jest to specjalna oferta pożyczki, która:

 • przyznawana na korzystniejszych warunkach niż warunki rynkowe (dotyczące np. wysokości oprocentowania, harmonogramu spłat, wkładu własnego, prowizji, karencji, zabezpieczenia, harmonogramu spłat, itd.),
 • adresowana jest do określonych grup biznesowych,

Sprawdź naszą ofertę pożyczek dla firm

Czym jest profil klienta?

Można powiedzieć, że każdy bank tworzy na swoje potrzeby profil idealnego (wymarzonego) klienta.

Profil ten stanowi zestaw cech, które powinna posiadać wnioskująca o finansowanie osoba. Służą one ocenie wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt.

Wśród nich najważniejsza jest:

 • wiarygodność kredytowa (dochód, wydatki, historia kredytowa – sposób spłacania posiadanych już zobowiązań).

Ale brane pod uwagę są także inne cechy, jak:

 • stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • wydatki.

Numer działki sprawdzisz :

 1. w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków
 2. na portalu portal https://www.geoportal.gov.pl/
 3. przez aplikację mobilną – do pobrania na stronie https://www.geoportal.gov.pl/ – w zakładce Aplikacje – Geopportal krajowy

Numer działki sprawdzisz :

 1. w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków
 2. na portalu portal https://www.geoportal.gov.pl/
 3. przez aplikację mobilną – do pobrania na stronie https://www.geoportal.gov.pl/ – w zakładce Aplikacje – Geopportal krajowy

czyli zawieszenie spłaty części kapitałowej kredytu przy jednoczesnym zachowaniu spłat rat odsetkowych (zgodnie z harmonogramem).

Dla przypomnienia –  kredyt składa się z dwóch części:

 • kapitałowej
 • i odsetkowej

Karencja spłat najczęściej spotykana jest przy kredytach hipotecznych, ale zdarza się także przy gotówkowych i samochodowych.

Konsolidacja

Konsolidacja to łączenie posiadanych już kredytów lub pożyczek.

Proces ten ma wiele zalet:

 • zamiast kilku rat – jest jedna,
 • jeden termin spłaty,
 • często udaj się też obniżyć koszty zobowiązania.

Konsolidacja Rzeszów BKR Finance

KREDYT KUPIECKI to umowa między przedsiębiorstwami polegająca odroczeniu terminu spłaty w stosunku do sprzedaży.

KRD – to jedno z kilku biur informacji gospodarczych – gromadzących informacje służące do wymiany informacji gospodarczych. W nim  banki i instytucje pożyczkowe mogą sprawdzić swoich potencjalnych klientów przez przyznaniem im finansowania.

KRD gromadzi i udosępnia dane o sytuacji:

 • firm
 • osób prywatnych

Kiedy trafiasz do bazy KRD?

Tu trafiają informacje pochodzące z

 • sektora finansowego
 • a także usługowego, administracji, przemysłu czy handlu

Tym samym w bazie KRD możesz się znaleźć z powodu zaległych rachunków np. za prąd.

W KRD gromadzi się informacje:

 • negatywne – np o zaległościach finansowych
 • ale także pozytywne – tworząc tym samym pozytywną historię kredytową.

Korzystając z raportów z bazy KRD można sprawdzić jak bazy oceniają naszą sytuację kredytową, ale także my możemy sprawdzić konkretną firmę, z którą np. chcemy współpracować.

 • pożyczona kwota,
 • prowizja i oprocentowanie pożyczki,
 • marża pożyczki
 • opłaty administracyjne związane z przygotowaniem umowy, weryfikacją w bazach ect.

Wakacje kredytowe – okres czasu, o który płatność rat została przesunięta. W przypadku wielu kredytów możliwość skorzystania z takiej przerwy ratalnej istniała, jako standardowa procedura. 

Wakacje kredytowe – koronawirus

W obecnej sytuacji, gdy mamy stan pandemii, który mocno się odbił na gospodarce. A tym samym na sytuacji finansowej wielu Polaków. Kiedy słyszy się o zwolnieniach, lub o ograniczeniach etatów, które skutkują uszczupleniem domowych budżetów. Takie „wakacje w spłacie” posiadanych już kredytów to rozwiązanie pozwalające odetchnąć wielu ludziom. 

Więcej o aktualnej sytuacji dotyczącej wakacji kredytowych można przeczytać w artykule pod tym linkiem innpoland.pl

Co to oznacza, że kredyt jest tani? Ile kosztuje kredyt i kiedy możemy przyjąć, że już jest tani?

Należy zdawać sobie sprawę, że na koszt kredytu składa się kilka elementów:

 • prowizja
 • oprocentowanie
 • rodzaj rat – raty stałe, malejące i rosnące
 • ubezpieczenie kredytu

Wszystkie one tworzą całkowity koszt kredytu. I jeśli szukasz najkorzystniejszego kredytu czy pożyczki dla siebie należałoby porównać interesujące Cię oferty uwzględniając w nich te wszystkie parametry i jeśli są w ofercie banku inne koszty kredytowe – to je również należy dołączyć do kalkulacji. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby to zrobić samemu. Pamiętając jednak o tym, że nie należy jednocześnie składać więcej wniosków kredytowych niż max. 3. I tej ilości nie należy przekraczać żeby nie obniżyć sobie wiarygodności kredytowej w bankach.

Jeśli jednak nie chcesz samemu przeliczać kosztów wszystkich kredytów, które Cię interesują to skorzystaj z pomocy eksperta. Doradca kredytowy z BKR Finance przygotuje dla Ciebie symulację kredytów, które Cię interesują. Z tą wiedzą możesz wybrać ten kredyt, który najbardziej Ci odpowiada.

Upadłość konsumencką ogłaszają osoby, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Proces ten polega na sądowej analizie sytuacji i ogłoszeniu, czy dana osoba jest, czy też nie jest – bankrutem.

Co daje upadłość konsumencka

Wbrew pozorom ogłoszenie upadłości nie likwiduje długów. Sąd ocenia majątek osoby zgłaszającej bankructwo i wycenia je jako masę upadłościową, która po spienięrzeniu  przeznaczona zostaje na pokrycie zadłużenia. Ustala także plan spłaty wierzytelności oraz wysokość dochód, które przeznaczane będą na ten cel.

Czy wiesz, że…

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej obowiązują dopiero od 2015 roku.

Karencja – to czas pomiędzy uzyskaniem kredytu, a najbliższym terminem zapłaty raty.

Karencja w spłacie – to okres, podczas którego kredytobiorca w ogóle nie spłaca kredytu (czyli części kapitałowej raty) lub spłaca np. odsetki (i w ten sposób reguluje część odsetkową).

 • Kredyt udzielany kredytobiorcy przez bank.
 • Regulowany pisemną umową określającą czas i sposób spłaty wraz z odsetkami.

Jednorazowa opłata pobierana przez bank przy udzielaniu kredytu. Jej wysokość jest uzależniona od polityki banku, ale co do zasady prowizja stanowi procent od zaciągniętego zobowiązania.

Każdy bank samodzielnie ustala wysokość prowizji. Warto porównując różne oferty kredytowe zwrócić na to uwagę.

PKB czyli Produkt krajowy brutto

O PKB  można powiedzieć, że jest jest miarą wielkości gospodarki. To dlatego, że jest to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, czyli efektów pracy społeczeństwa danego kraju. PKB to suma dóbr i usług finalnie wytworzonych w określonym czasie, zazwyczaj roku i dla konkretnego kraju.

Produkt krajowy brutto określany jest dla miejsca wytworzenia. To oznacza, że kwestia pochodzenia kapitału nie jest brana pod uwagę. Inaczej jest w przypadku wyliczanie Dochodu Narodowego, gdzie skupia się wyłącznie na kapitale pochodzenia krajowego.

WIBOR – czyli Warsaw Interbank Offered Rate

WIBOR to stopa procentowa, po której banki komercyjne użyczają sobie pożyczek.

W BKR Finance konsultacje z doradcą kredytowym są darmowe.

Możesz porozmawiać osobiście lub zadzwonić do nas, a nasi doradcy nieodpłatnie sprawdzą dostępne oferty kredytów i pożyczek, z których mógłbyś skorzystać. Odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, a także przygotują wniosek.

W sytuacji, gdy kredyt zostanie przyznany bank, który nam go udzielił płaci doradcy.

Oczywiście. Doradca finansowy przygotuje takie zestawienie z wyszczególnieniem kosztów kredytu i spłaty rat. 

 

Doradca Kredytowy – kto to?

Doradca kredytowy to osoba, która zawodowo zajmuje się pośredniczeniem między instytucją udzielającą kredyty, pożyczki i inne produkty finansowe a osobą, która ich poszukuje.

Czyli:

Ty szukasz kredytu – bank lub inna instytucja finansowa może Ci go udzielić.

Po co więc doradca kredytowy?

Co do zasady, banków i instytucji finansowych jest wiele. Każde z nich ma dużo ofert, które mogą Cię zainteresować. Ale każda z nich to inne warunki i możliwości. W gąszczu ofert nie każdy się odnajduje. I nie każdy chce poświęcać swój czas na szukanie najkorzystniejszych kredytów.

W takiej sytuacji możesz skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który ma wiedzę i narzędzia żeby dopasować kredyt do Twoich możliwości i potrzeb finansowych.

Jeśli szukasz doradcy, który pomoże Tobie lub Twojej Firmie zadzwoń do doradcy kredytowego z BKR Finance tel. 785 924 585 i umów się na darmowe konsultacje kredytowe.Doradca kredytowy Rzeszów tel. 785 924 585

Doradca kredytowy Katowice tel. 666 250 834

Więcej o finansach i nowinkach ze świata biznesu znajdziesz na naszym profilu na Facebooku