ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Ryczałt da firm 2021

Ryczałt 

Od 2021 roku niemal wszyscy przedsiębiorcy mogą obniżyć wysokość płaconych podatków przechodząc na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co więcej pojawiają się głosy, że ryczałt po zmianach może stać się dla przedsiębiorców bardzo korzystną formą opodatkowania. 

Co zmienia nowa ustawa:

  • obniża stawki podatku,
  • likwiduje wcześniejsze ograniczenia.

Na czym polega ryczałt?

Stawki podatku ryczałtowego liczone są w odniesieniu do przychodu (pomniejszonego o zapłacone składki ZUS). W przeciwieństwie do podatku dochodowego płaconego od dochodu pomniejszonego o koszty działalności. I pomimo niemożliwości odliczania kosztów prowadzenia działalności – ryczałt ma zalety:

  • jego stawki są zasadniczo niższe od stawek podatku dochodowego,
  • i prostsze są rozliczenia księgowe, gdyż nie ewidencjonuje się faktur zakupowych.

 

Dla kogo ryczałt od 2021 roku?

Dotychczasowe ograniczenia branż i zawodów, które mogły korzystać z ryczałtu zostały zmienione: 

  • Obecnie skorzystać z ryczałtu mogą Przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekroczyły 2 mln EUR  – czyli 9 mln zł (wcześniej limit ten wynosił 250 tys. EUR.)
  • Z ryczałtu nie mogą korzystać przedstawiciele 4 branż: aptecznej, zajmującej się obrotem wartości dewizowych, handlem częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych oraz opodatkowanych podatkiem akcyzowym (kiedyś lista branż wykluczonych była bardzo długa).
  • Lista przedstawicieli wolnych zawodów, którzy będą mogli korzystać z ryczałtu została znacząco zwiększona i dotyczy: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające i ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, restrukturyzacyjnych,  inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Wcześniejsza lista obejmowała jedynie: lekarzy i stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy, nauczycieli udzielających lekcji na godziny.

  • Nowe przepisy znoszą także ograniczenie uniemożliwiające korzystanie z ryczałtu przedstawicielom wolnych zawodów, gdy wykonywali działalność na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, oraz 17%


Wysokość stawki zależy od branży, w jakiej działa firma lista branż i stawek

Ryczałt- czy warto?

To zależy. W przypadku ryczałtu podatek naliczany jest od przychodu, od którego możemy odliczyć wyłącznie składki społeczne. Natomiast sam podatek zmniejszamy o zapłacone składki zdrowotne. Ale to tyle. Żadnych innych kosztów i ulg przy prowadzeniu działalności nie możemy uwzględnić. Dlatego pomimo niższych składek ryczałtu – nie każdemu opłaci się na niego przechodzić. Z tego powodu  decydującym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji powinna być analiza ponoszonych kosztów. W przypadku działalności z dużymi wydatkami w firmie może się opłacać pozostanie przy podatku dochodowym.