ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Różnice między kredytem a pożyczką

Różnice między kredytem a pożyczką

Pożyczka i kredyt są pojęciami używanymi w potocznym języku wymiennie choć dotyczą różnych produktów finansowych opartych na zupełnie innych podstawach prawnych.

Podstawową różnicą jest to, że kredyt jest zobowiązaniem finansowym udzielanym wyłącznie w formie pieniędzy, pożyczka zaś może dotyczyć każdej rzeczy określonej co do gatunku (w tym także pieniędzy).

Kto przyznaje

Inna różnica to fakt, że kredyt przyznawany jest wyłącznie przez instytucje bankowe na określony czas i na określonych warunkach spłaty. Pożyczkę można wziąć zarówno w specjalnej firmie jak i od osoby fizycznej.

Przy kredycie co do zasady podaje się cel finansowania o które się staramy, a bank może kontrolować czy kwota jest wydawana zgodnie z przeznaczeniem. Inaczej jest w przypadku pożyczki – raczej niespotykana jest konieczność określania celu.

Wnioskowanie

Proces wnioskowania i weryfikacja jest zazwyczaj dość długotrwały – polega na weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wymaga złożenia określonych przez bank zaświadczeń, a także wypełnionego wniosku kredytowego. Wszystko dlatego, że kredyt jest zobowiązaniem długoterminowym i bank stara się skalkulować ryzyko pożyczania nam pieniędzy. Zazwyczaj wnioskuje się bowiem o duże kwoty. Pożyczka na ogół wymaga jedynie podstawowej weryfikacji danych i czasem przelewu symbolicznej kwoty dla potwierdzenia.

Umowa

Po pozytywnej decyzji, pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą zawierana jest umowa – zawsze w formie pisemnej. Forma dowolna dopuszczona jest w przypadku pożyczki. Ale zazwyczaj jest to spisana umowa, zwłaszcza gdy jej wartość przekracza 500 zł.

Koszty

Pamiętajmy, że kredyt jest odpłatną formą pożyczania pieniędzy, a do kosztów z nim związanych zaliczamy m.in. prowizję, odsetki kredytowe oraz inne opłaty związane np. z ubezpieczeniem czy nadpłatą (koszty te zawsze wymienione są w umowie). Sama spłata kredytu odbywa się w ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem. W przypadku pożyczki możemy się spotkać zarówno z odpłatną jak i darmową jej formą. Spłata odbywa się albo na koniec okresu kredytowania jednorazowo z naliczonymi odsetkami (jeśli takie są uzgodnione) albo ratalnie.

Zwrot kredytu a pożyczki

Kredyt jest zobowiązaniem długoterminowym – zazwyczaj pożyczamy duże kwoty i spłacamy przez kilka, kilkanaście lat. Kredytobiorca zwraca kwotę wraz z odsetkami w terminach płatności rat. Pożyczka zaciągana jest zwykle na bardzo krótki okres. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości pożyczkodawcy.

Regulacje prawne

Zasady dotyczące kredytu regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego – Ustawą o Kredycie Konsumpcyjnym, Ustawą o Prawie Bankowym oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi konkretnego typu kredytu (np. w przypadku kredytu hipotecznego będzie to Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece). W przypadku pożyczki podstawą prawną są Kodeks Cywilny i Ustawa o Kredycie Konsumenckim.

Jak widać różnic między kredytem i pożyczką jest sporo.

Kredyty są silniej regulowane i nadzorowane przez państwo. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa stron i ujednolicenie procesu zawierania tego typu umów. W efekcie kredyty są mniej elastyczne i nie każdy przechodzi weryfikację pozytywnie. Zdobycie kredytu bywa więc trudniejsze choć pozwala na uzyskanie wyższych, a jednocześnie tańszych zobowiązań niż w przypadku pożyczki. Fani pożyczek tymczasem cenią sobie łatwiejszy dostęp do zasobów, szybką weryfikację i pełną swobodę w gospodarowaniu przedmiotem pożyczki.

Masz pytania? Zadzwoń na numer telefon: 785 924 585

Autor artykułu
Skontaktuj sie z doradcą kredytowym dla firm - Michał Partyka - dane do kontaktu w zakładce O nas
Michał Partyka
Doradca klienta

Zamów darmowe konsultacje pożyczki  biurobkr@bkrfinance.pl

Kredyt czy pożyczka

Co się bardziej opłaca?

Świetne pytanie i niejednoznaczna odpowiedź. Wszystko zależy od tego na co potrzebujesz pieniędzy i jak duża to jest kwota. W przypadku małej kwoty na krótki okres czasu – może warto pomyśleć o pożyczce. Więcej o pożyczkach można przeczytać w naszym wpisie na blogu.

A dla firmy? W aktualnych ofertach można znaleźć bardzo zróżnicowanie kredyty dla firm oraz preferencyjne pożyczki firmowe.

Różnice między kredytem a pożyczką