ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Czym jest odwrócona hipoteka?

ODWRÓCONA HIPOTEKA – CZYM JEST, JAKIE MA WADY I ZALETY?

CZYM JEST ODWRÓCONA HIPOTEKA?

Odwrócona hipoteka to rodzaj usługi finansowej. Polega ona na tym, że instytucja finansowa wypłaca klientowi świadczenie pieniężne miesięcznie (lub jednorazowo) i dopiero po jego śmierci nieruchomość przechodzi na własność tej instytucji finansowej.

Czyli:

  1. Zawierasz z instytucją finansową lub bankiem umowę na odwrócony kredyt hipoteczny.
  2. Następnie musisz ustanowić zabezpieczenie pod postacią wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości dla tej instytucji.
  3. W zamian za to wypłaca Ci ona określoną w umowie sumę pieniędzy.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST ODWRÓCONA HIPOTEKA?

Produkt ten skierowany jest do:
do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,
przede wszystkim do osób starszych, ale w zasadzie nie ma ograniczenia wiekowego.

Czy wiesz, że…
Odwrócona hipoteka często funkcjonuje pod nazwą “odwrócony kredyt hipoteczny”.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ WYPŁAT?

Środki jakie zaproponuje Ci w umowie bank lub instytucja zależeć będą od:

  • Twojego wieku
  • i wartości mieszkania.

Bank czy instytucja, z którą zawierana jest umowa dokonuje wyceny nieruchomości i wówczas definiuje wysokość kredytu. Oczywiście trzeba pamiętać, że będzie ona raczej niższa niż rynkowa wartość tej nieruchomości.

Nie ma natomiast żadnego znaczenia Twoja zdolność kredytowa.

 

KTO NAJCZĘŚCIEJ DECYDUJE SIĘ NA ODWRÓCONĄ HIPOTEKĘ?


Wśród osób, które korzystają z tego rozwiązania sporą część stanowią osoby, dla których jest to dodatkowe źródło dochodu podnoszące ich standard życia. Często decydują się na nie ci, którzy nie mają spadkobierców, którym mogliby zostawić dom czy mieszkanie.

Spłata odwróconego kredytu hipotecznego nastąpi w formie przejęcia prawa do nieruchomości dopiero po śmierci jej właściciela. Wówczas to instytucja wypłacająca świadczenie pieniężne staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości, chyba że spadkobiercy zdecydują się na jej odkupienie. Mają na to 12 miesięcy.

 

WADY ODWRÓCONEJ HIPOTEKI

  • Kwota kredytu będzie niższa niż wartości naszej nieruchomości, zazwyczaj pomniejszona o opłaty i koszty kredytodawcy. I z tego właśnie powodu może nie spełnić oczekiwań finansowych.
  • Spadkobiercy w przypadku, gdyby chcieli odzyskać nieruchomość mają rok na uregulowanie zobowiązań kredytowych.

 

ZALETY

  • Odwrócona hipoteka jest sposobem na dodatkowe źródło dochodów dla osób starszych, które nie dostaną już innego kredytu czy pożyczki (ze względu na wiek czy stan zdrowia).
  • Beneficjent przez cały czas obowiązywania umowy pozostaje pełnoprawnym właścicielem swojej nieruchomości i może w niej mieszkać.

REGULACJE PRAWNE

Działanie odwróconej hipoteki reguluje ustawa z dnia 23 października 2014 roku: Art. 4. ust 1. ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym – „Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami”. Organem, który reguluje poprawne działanie odwróconego kredytu hipotecznego jest Komisja Nadzoru Finansowego.