ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Nowe wzory ZUS

Nowe Wzory Deklaracji ZUS

Od 1 stycznia 2022 obowiązują nowe wzory deklaracji ZUS

ZUS DRA

  • (składana przez wszystkich przedsiębiorców – także  firmy jednoosobowe),

ZUS RCA

  • (składane przez przedsiębiorców będących płatnikami dla innych ubezpieczonych).

Przedsiębiorcy będą co miesiąc słać informacje o:

  • o przychodach i dochodach firmy (w przypadku liniowców i firm rozliczających się na zasadach ogólnych)
  • o samych przychodach (ryczałtowcy)

Nowe deklaracje należy składać do 20 dnia kolejnego miesiąca.

 

Co się zmieniło w deklaracjach ZUS?

Nowymi elementami będą przede wszystkim:

  • podawanie informacji o wybranej przez przedsiębiorcę formie opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt).
  • wykazywanie przychodów za aktualny rok kalendarzowym (od początku roku do końca miesiąca, za który wypełniamy rozliczenie w deklaracji),
  • podawanie dochód  z poprzedniego miesiąca,
  • natomiast osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (raz do roku) muszą wykonać roczne rozliczenie składki zdrowotnej (będącym zestawieniem sumy zapłaconych składek miesięcznych a składką należną za cały rok). 

Z końcem roku 2021 znika stała, zryczałtowana kwota składki zdrowotnej  o stałej wysokości. Dlatego wprowadzono nowe wzory deklaracji z możliwością wykazania dochodu lub przychodu firmy.