ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Kredyty dla firm – przewodnik najważniejsze informacje w skrócie

Kredyty dla firm przewodnik cz. 1

Czym są kredyty dla firm?

Kredyty firmowe to specjalna grupa kredytów bankowych z przeznaczeniem na biznesowe cele firmowe.

Stałe elementy kredytu:

  1. Pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zawierana jest umowa kredytowa.
  2. Na podstawie warunków w niej zawartych kredytodawca udziela środków pieniężnych kapitałobiorcy: na określony czas, bardzo często na określony cel (tak jest np. w kredytach inwestycyjnych lub  hipotecznych).
  3. Kredytobiorca zobowiązuje się do terminowego spłacenia pożyczonego kapitału z określonymi w umowie odsetkami i prowizją.
Kredyty dla Firm w ofercie Biura Kredytowego BKR Finance

Czy prowadzisz duże przedsiębiorstwo czy też masz działalność jednoosobową – kredyty dla firm są dla Ciebie

Kredyt dla firmy – dla kogo jest przeznaczony?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o kredyty dla swoich firm bez względu na ich rodzaj, wielkość, profil działalności czy staż. Oczywiście dotyczy to także:

  • mikroprzedsiębiorców
  • młode firmy nawet z krótkim stażem

Dlaczego przedsiębiorcom opłaca się korzystać z kredytów firmowych? Głównym atutem jest możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności części opłat.

Rodzaje kredytów firmowych

Kredyt dla firm na dowolny cel

jedna z najbardziej elastycznych form kredytu. Składając wniosek jako przedsiębiorca nie musisz podawać celu na jaki planujesz przeznaczyć pożyczone środki. Dzięki temu może nimi swobodnie gospodarować.

Czytaj więcej i poznaj szczegóły oferty

Kredyt w rachunku bieżącym

– to rodzaj krótkotrwałego debetu na rachunku bieżącym z ustalonym limitem zadłużenia, spłacany samoistnie wpływami na rachunek.

Kredyt obrotowy

– środki przeznaczone na bieżące zobowiązania związane z prowadzona działalnością – więc możesz go wykorzystać do opłacenia należnych wynagrodzeń dla pracowników, rachunków, a także zakupienia
niezbędnych towarów. Przyznawany w formie odnawialnej lub jednorazowej.  Formowany na dwa sposoby:

– transz z określonymi kwotami i terminami

– linii kredytowej

Trzeba pamiętać, że uzyskanie pierwszego kredytu obrotowego może myć trudniejsze niż kolejnych. Po terminowym spłaceniu pierwszego, następny otrzymamy zdecydowanie łatwiej.

Kredyt inwestycyjny

– jak sama nazwa wskazuje jego określonym celem są wydatki związane z inwestycjami firmowymi wskazanymi przez przedsiębiorcę przy składaniu wniosku kredytowego. Może to być zakup licencji, albo linii produkcyjnej, maszyn, urządzeń,  jak również na budowę np. hali, budynków gospodarczych itp.

Czytaj więcej i poznaj szczegóły oferty

Kredyt gotówkowy

– co do zasady kredyt ten powinien być w całości wypłacony w gotówce, jednakże w przypadku np. banków internetowych odbywa się to bezgotówkowo w formie przelewu na wskazane we wniosku konto. Przyznanymi środkami można w pełni swobodnie  dysponować, gdyż w przypadku tego kredytu nie określa się celu zaciągnięcia zobowiązania.

Kredyt hipoteczny

– specjalistyczny kredyt,  którego środki udzielane są na kilka do kilkunastu lat z przeznaczeniem na zakup,  remont, oraz modernizacje budynku, a także zakup gruntów pod budowę jak również samą budowę nieruchomości firmowej.

Kredyt konsolidacyjny

– firmowe zobowiązania można konsolidować tak samo, jak ma to miejsce w przypadku zaciągniętych zobowiązań prywatnych. A pamiętać trzeba, że łączenie w jeden kredyt kilku rat z innych instytucji może znacząco obniżyć koszty kredytowe i oczywiście ułatwić nam życie, gdyż po konsolidacji trzeba pamiętać już tylko o płaceniu jednej raty a nie kilku.

Kredyty unijne dla firm

– środki finansowe pochodzą z funduszy unijnych

Zalety kredytu dla firmy

Odsetki kredytu wziętego na cele firmowe stanowią koszt uzyskania przychodu, który to z kolei stanowi koszt prowadzenia działalności – więc wpłynie na obniżenie podatku. Oczywiście dotyczy to wyłącznie opłaconych odsetek.

 

Doradca Kredytowy Klienta Biznesowego w BKR Finance
Skontaktuj sie z doradcą kredytowym dla firm - Michał Partyka - dane do kontaktu w zakładce O nas
Michał Partyka
Kredyty dla Firm