ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Kredyt dla małej firmy

Jaki kredyt dla małej firmy wybrać?

Rola kredytów jako źródeł pozyskiwania środków na rozwój przez małe firmy znacznie wzrosła w ostatnich latach. Częściowo jest to efekt powiększenia się oferty kredytowej, częściowo z powodu większej dostępności tej formy finansowania. A wszystko dlatego, że banki dostrzegły potencjał i dopasowały swoją ofertę pod specyfikę małych działalności. W efekcie przedsiębiorca nie zastanawia się czy lecz jaki kredyt dla małej firmy wybrać i na jakie warunki przystać lub co negocjować.

Na początek sprecyzujmy  jaka to jest mała firma.

Mała firma, czyli taka która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniała średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży, operacji finansowych i całkowitego bilansu rocznego (sporządzony na koniec jednego z tych lat)nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro,
 • oraz prowadząca pełną lub uproszczoną księgowość.

 

Jaki wybrać kredyt dla małej firmy

W zależności od tego, na co przedsiębiorca chce przeznaczyć pieniądze ma on do wyboru kredyty:
 

obrotowy – gdy Twoim celem jest wsparcie bieżącej działalności i pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem firmy (zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym);

inwestycyjny – na opłacenie inwestycji różnego typu, np. zakupu samochodu dostawczego, maszyn czy sprzętu;

na dowolny cel  – najbardziej uniwersalny spośród kredytów, gdyż przy wnioskowaniu nie ma wymogu aby podawać cel finansowania. A to daje dużą swobodę przy finansowaniu działalności firmy. 

Dokumenty potrzebne przy wnioskowaniu o kredyt dla firmy

W przypadku małej firmy ilość składanych dokumentów nie jest zbyt duża. W zależności od wytycznych konkretnego banku oraz kredytu zazwyczaj należy przygotować:

 • dokumenty założycielskie np. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki z aneksami, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • deklaracja PIT (ostatnia złożona wraz z potwierdzeniem złożenia jej w US),
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS lub dowód opłacenia podatku,
 • podsumowanie KPiR lub wyciąg z księgi głównej (w zależności od formy prowadzonej księgowości),
 • prognozy finansowe sporządzone na cały okres kredytowania,
 • i oczywiście wypełniony wniosek kredytowy.

Pamiętajmy, że każdy bank może mieć inne wymagania co do dokumentów firmowych dołączanych do wniosku. Dlatego należy dokładnie sprawdzić szczegóły oferty. A po złożeniu dokumentów pozostaje już tylko czekać aż bank dokona oceny zdolności kredytowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a następnie podejmie decyzje kredytową – pozytywną lub negatywną.

Czy wiesz, że …

Kredytowanie przedsiębiorstw reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Zabezpieczenie kredytu

Wymóg zabezpieczenia kredytu jest standardowym zabiegiem stosowanym przez banki. Wśród form zabezpieczeń wyróżniamy dwa rodzaje:

 • Zabezpieczenia o charakterze rzeczowym (hipoteka, zastawy rejestrowe, zastaw na prawach, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, przewłaszczenie na zabezpieczenie);
 • Zabezpieczenia o charakterze osobowym (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie według prawa cywilnego, cesja wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, pełnomocnictwo do dysponowania środkami, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji).

Szczegółowe objaśnienie form zabezpieczeń można przeczytać w naszym wpisie.

Powiedzmy to sobie wprost – wybranie odpowiedniego finansowania to nie lada wyzwanie. Trzeba czasu i wnikliwej analizy, aby dokonać mądrego i korzystnego wyboru.

Skorzystaj z darmowych konsultacji kredytowych dla Przedsiębiorców
Nikodem Goraj
Doradca Klienta Biznesowego

Zadzwoń pod numer: 511 072 734
Lub napisz czego potrzebujesz
biurobkr@bkrfinance.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy nasi doradcy kredytowi z BKR Finance szczegółowo przeanalizują produkty dostępne na rynku i zaproponują kredyt najbardziej dopasowany do Twojej aktualnej sytuacji biznesowej i budżetowej.

 

Śledź nas na FB