ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

Kredyt dla firmy – lista dokumentów, których może wymagać bank

Kredyt dla firmy – lista dokumentów, których może wymagać bank.

Starasz się o kredyt dla firmy – lista dokumentów, którą przygotowaliśmy może ci się przydać. Oczywiście w zależności od wymagań konkretnego banku Przedsiębiorca ubiegający się o finansowanie składa określone dokumenty. Co więcej w zależności od kredytu, instytucji i etapu wnioskowania mogą się one różnić między poszczególnymi bankami. Najczęściej jednak ograniczają się one do:

 • oczywiście wypełnionego wniosku kredytowego;

 • wyciągu z CEiDG lub aktualnego odpisu z KRS lub inny dokument założycielski.

(Wydruk z CEiDG najczęściej wystarczy za dokumenty poświadczające o prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej  – o nadaniu nr REGON i NIP, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 • deklaracji PIT za ostatni rok

Do deklaracja powinna być dołączone potwierdzenie jego złożenia w US. W zależności od formy rozliczania się będzie to  (PIT 36 –  gdy przedsiębiorca rozliczający się na podstawie KPiR , PIT 28 dla rozliczających się  na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego i PIT 16A dla korzystających z karty podatkowej).

 • zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w płatności składek i zaświadczeniu z US o terminowym opłacaniu podatków;

 • podsumowania KPiR – za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy – tylko przy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;

 • zaświadczenia o wysokości przychodów ewidencjonowanych z US lub kopie deklaracji PIT 28 (przy działalności gospodarczej rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);

 • kopii decyzji US o wymiarze karty podatkowej – tylko przy firmie rozliczającej się według karty podatkowej;

 • prognozy finansowej sporządzonej na cały okres kredytowania;

 • zezwolenia na prowadzenie działalności – gdy firma zajmuje się działalnością koncesjonowaną, czyli taką, która wymaga uzyskania koncesji od organu administracji publicznej;

 • oświadczenia osoby prowadzącej działalność składane na druku bankowym, a dotyczące wysokości dochodów po opodatkowaniu za rok bieżący;

 • wyciągu z rachunku firmowego – a w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wyciąg z rachunku osobistego, gdyż konto firmowe jest jednocześnie prywatnym rachunkiem właściciela. Choć możliwe, że bank nie będzie wymagał wyciągu.

Czy wiesz, że…

 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ważne jest przez 30 dni od dnia wydania.

Banki ograniczają do niezbędnego minimum ilość dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym. Dotyczy to zwłaszcza małych firm. Ale nadal jest ich trochę i załatwienie niektórych może chwilę zająć. Pamiętajmy o tym.