Różnice między kredytem a pożyczką

Różnice między kredytem a pożyczką Pożyczka i kredyt są pojęciami używanymi w potocznym języku wymiennie choć dotyczą różnych produktów finansowych opartych na zupełnie innych podstawach prawnych. Podstawową różnicą jest to, że kredyt jest zobowiązaniem finansowym udzielanym wyłącznie w formie pieniędzy, pożyczka zaś może dotyczyć każdej rzeczy określonej co do gatunku (w tym także pieniędzy). Kto…
Read more