ul. Króla Kazimierza 18 Rzeszów
biurobkr@bkrfinance.pl

2021 – zmiany dla Przedsiębiorców

Rok 2021 to duże zmiany dla przedsiębiorców 

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie ważne zmiany w prawie. Przygotowaliśmy więc skróconą wersję najważniejszych informacji dla Przedsiębiorców.

 

Umowy o dzieło zgłaszamy do ZUS

Do 7 dni od zawarcia umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek jej rejestrowania w ZUS. Służy do tego formularz RUD. Jeden formularz wypełniany jest tylko dla jednego wykonawcy  i można w nim podać maksymalnie 10 zwartych z nim umów o dzieło. Obowiązek ten wprowadzono przepisami z Tarczy antykryzysowej.

Pamiętaj, że…

Formularz można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wyjątki – nie trzeba zgłaszać umów:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • lub z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, gdy objęte umową usługi (które mają wykonać) wchodzą w zakres prowadzonej działalności,
 • nie trzeba zgłaszać także umowy o dzieło wykonywanej na rzecz pracodawcy, ale zawartej z innym podmiotem,
 • gdy jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np.  fundacją, stowarzyszeniem, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek.

Jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła? Od tego roku musisz to zgłosić do ZUS w formularzu RUD – do 7 dni od zawarcia tej umowy.

Podwyżka płacy minimalnej 

Od 1 stycznia 2021 roku wzrasta wysokość płacy minimalnej o 200 zł – czyli do kwoty 2800 zł brutto miesięcznie. A  minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych  wzrośnie do 18,30 zł brutto (z 17 zł).

Slim VAT

Simple Local And Modern VAT, czyli SLIM VAT to szereg rozwiązań mających uprościć konstrukcje prawne w podatku od towarów i usług. 

Wśród nich najciekawsze dla Przedsiębiorców mogą być:

 • przedłużenie zwolnienia z akcyzy dla hybrydowych aut osobowych (do końca 2022 roku),
 • zmiany w systemie TAX FREE (wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, czy też dodanie definicji),
 • zmiany uproszczające rozliczania VAT

Przywołując informacje z komunikatu KPRP zmiany te polegają m.in. na:

 • „wydłużeniu terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
 • wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego;
 • stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.”
 • w wyniku wprowadzanych zmian będzie możliwość  odliczania podatku z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, gdy ich celem jest odsprzedaż,
 • zmianie ulegną także zasady dokonywania korekt zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania,
 • oraz podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości do 20 zł.

Czy wiesz, że…

Przy okazji wprowadzanych zmian ma miejsce przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015.

Co jeszcze? W zmianach ujęto także przepisy dotyczące:

 • białej listy podatników,
 • mechanizmu podzielonej płatności,
 • oraz – szczególnie interesujące Rolników – wprowadzono definicję rolnika ryczałtowego.

To oczywiście tylko subiektywnie zebrane i streszczone najważniejsze zmiany na chwilę obecną. Już wkrótce czeka nas  natomiast pakiet VAT dla e-commerce (związany z przesyłkami o niskiej wartości). I o nich także będziemy pisać.

zmiany dla przedsiębiorców 2021